Light frisdrank slecht voor het brein

Duizenden personen van 45 jaar en ouder werden jarenlang gevolgd waarbij de consumptie van frisdrank gerelateerd bleek aan het risico van een herseninfarct.

Tevens werd bij de helft van de deelnemers van zestig jaar en ouder de frisdrankconsumptie gerelateerd aan de kans op dementie. Ook werd de consumptie van fris- en lightdrank geschat.

Van de proefpersonen kregen 82 uiteindelijk een herseninfarct en bij 81 personen werd de diagnose dementie gesteld, waarvan 63 personen de ziekte van Alzheimer hadden.

Het bleek dat personen met een recentelijk hoge dan wel cumulatief hoge consumptie van lightdrank significant meer kans hadden op een herseninfarct, Alzheimer en andere vormen van dementie.

Deelnemers die dagelijks lightdrank consumeerden, hadden in vergelijking met personen die nooit lightdrank dronken bijna driemaal zoveel kans op een herseninfarct en de ziekte van Alzheimer.

Suikerhoudende frisdrank was niet geassocieerd met een infarct en dementie.

Meer in Fit met Voeding nr.2, 2018