• Eetweetjes – test uw kennis!

  Eet Weetjes – Test uw kennis!

  Uit welke regio stamt de komkommer?

  Het goede antwoord is: India

  De komkommer werd drieduizend jaar geleden voor het eerst beschreven in India. Pas ten tijde van de Columbiaanse handel is de komkommer in Afrika en Europa terechtgekomen.
  (Bron: S. Gundry. De plantparadox. 2017, Scriptum).

 • Leefstijlprogramma effectief bij geheugenproblemen

  Een leefstijlprogramma op maat kan voor personen met geheugenverlies of de ziekte van Alzheimer zinvol zijn.

  De studie werd uitgevoerd door Dale Bredesen van de University of California in Los Angeles. Bredesen vond tien patiënten met geheugenproblemen bereid deel te nemen aan zijn programma. Het programma werd individueel vastgesteld voor iedere patiënt, maar kwam er globaal op neer dat de inname van groenten en fruit werd verhoogd. Daarnaast werd de inname van snelle koolhydraten, gluten en bewerkte voeding zoveel mogelijk beperkt. Er werd gesuppleerd met melatonine, visolie, vitamine D, coënzym Q10 en vitamine B12. Er werd gewerkt aan een optimaal slaappatroon, meditatie en andere stressreducerende technieken, beweging en regelmatig vasten. In sommige gevallen werden hormonale behandelingen gestart. De proefpersonen werden
  gedurende maximaal twee jaar gevolgd. Van de tien patiënten trad bij negen een subjectieve dan wel objectieve verbetering op van de geheugenklachten binnen drie tot zes maanden. Er waren zes patiënten die door hun geheugenproblemen moeite hadden met hun werk of al hadden moeten stoppen met werken. Door het volgen van het programma waren allen weer in staat om te werken. De patiënt waarbij geen verbetering optrad bleek al een vergevorderd stadium van Alzheimer te hebben. 

  De resultaten van de studie laten zien dat bij beginnende geheugenproblemen een individueel leefstijlprogramma zinvol kan zijn. Eerder bleek al dat een enkele interventie geen effect heeft, maar een combinatie van verschillende interventies kan wel effectief zijn.

 • Eetweetjes – test uw kennis!

  Eet Weetjes – Test uw kennis!

  Uit welke regio stamt de komkommer?

  Het goede antwoord is: India

  De komkommer werd drieduizend jaar geleden voor het eerst beschreven in India. Pas ten tijde van de Columbiaanse handel is de komkommer in Afrika en Europa terechtgekomen.
  (Bron: S. Gundry. De plantparadox. 2017, Scriptum).